Vi, Haninge Centrum, har placerat cookies på den här webbplatsen. Vi använder dem bl.a. för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies. Mer information om hur vi använder cookies och om hur du kan radera/blockera cookies finns i vår Information om cookies. Observera att blockering av cookies kan påverka din användarupplevelse.

 

Vi, Haninge Centrum, har placerat cookies på den här webbplatsen. Vi använder dem bl.a. för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies. Mer information om hur vi använder cookies och om hur du kan radera/blockera cookies finns i vår Information om cookies. Observera att blockering av cookies kan påverka din användarupplevelse.

 

Måndag–fredag

10–19

Lördag

10–18

Söndag

11–17

Livs, alla dagar

07–21

Avvikande öppettider >>

Integritetspolicy

1. Inledning och kontaktinformation

1.1 Nedan beskriver vi hur vi på Haninge Centrum behandlar dina personuppgifter när du besöker vårt köpcentrum och/eller hemsida. Din integritet är viktig för oss och vi uppmuntrar dig därför att läsa igenom denna text noggrant för att veta mer om vår behandling.

1.2 Haninge Centrum (organisationsnummer: 556829-3145) är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för den personuppgiftsbehandling som utförs av köpcentrumet eller för dess räkning. Om du har några frågor om denna behandling får du gärna kontakta oss via följande kontaktuppgifter: info@haningecentrum.se.

 

2. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

2.1 När du besöker vår webbplats behandlar vi  uppgifter om din aktivitet på vår webbplats (t.ex. vilka sidor du besöker och vilka funktioner du använder); denna information inhämtar vi via cookies. I vår Information om cookies nedan berättar vi mer om de cookies och liknande teknologier som finns på vår webbplats.

2.2 Vi behandlar även uppgifter om dig som du har lämnat till oss i samband med kontakt med vår informationsmail (info@haningecentrum.se) eller med någon ur centrumledningen (vars personuppgifter finns tillgängliga på webbplatsen). Det kan bl.a. röra sig om information om synpunkter eller klagomål som du kan ha.

2.3 När du använder någon av våra tjänster behandlar vi också personuppgifter. Så är fallet när vi använder vårt wi-fi och då behandlar vi dina kontaktuppgifter, IP-adress, postnummer och kön. När du köper presentkort hos oss behandlar vi dina kontakt- och kredit/kortuppgifter. I samband med att du använder vår parkering behandlar vi ditt namn, bilens registreringsskylt och postnummer till registrerad förare.

2.4 I samband med att vi anordnar tävlingar i våra sociala medier, behandlar vi dina personuppgifter i form av användarnamn, namn och adress för det fall du skulle vinna tävlingen.

2.5 Vi kan också samla in information om dig från offentliga register/databaser, exempelvis adress, i syfte att göra riktade utskick (t.ex. göra reklamutskick om köpcentrumet till dig och andra personer som bor i närheten av det).

 

3. För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Vi använder de uppgifter som beskrivs ovan för följande ändamål:

 • För att tillhandahålla och administrera webbplatsen samt få fram statistik över din användning av vår webbplats. Sådan statistik tas fram i syfte att förbättra och utveckla webbplatsen och funktioner på webbplatsen samt ta fram nya funktioner och tjänster (så långt det är möjligt använder vi anonymiserade uppgifter för sådan statistik/analys);
 • För att besvara de mail som inkommer till vår informationsmail eller till någon i centrumledningen;
 • För att skicka ev. vinster i samband med tävlingar i våra sociala medier;
 • För att skicka marknadsföring via post (om vi köper adresser eller hämtar dessa från offentliga register);
 • För att samla in information om vad du tycker om vårt centrum genom att genomföra marknadsundersökningar i centrumet (observera att det är frivilligt att delta i dessa); samt
 • För att uppfylla våra rättsliga skyldigheter och försvara vårt bolag mot eventuella anspråk.

 

4. När raderar vi dina personuppgifter?

4.1 Generellt gäller att vi behåller dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som anges ovan. Därefter raderas uppgifterna i enlighet med vår gallringsrutin.

Vad gäller informationsmailen raderas inkommande mail löpande varje år. Vi sparar dock alltid mail till dess att ett ärende är utrett eller om det finns annat ändamål som föranleder att mailet behöver sparas. Cookies raderas i enlighet med vad som anges i vår Information om cookies. Vad gäller adresser sparas dessa i regel i tre månader från det att vi köpt in dessa, därefter raderas dem.

5. Med Vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?

Merparten av vår behandling sker med stöd av en så kallad intresseavvägning vilket innebär att vi har ett berättigat intresse av att behandla uppgifterna. Så är t.ex. fallet vid analys av statistik om hur du använder vår webbplats och dess funktioner eller i samband med marknadsundersökningar. Även behandling som sker i samband med besvarandet av mail till vår informationsmail sker med stöd av en intresseavvägning.

Viss behandling, t.ex. den som sker genom cookies, har du gett ditt samtycke till. Vänligen notera att du kan hantera cookies via dina webbläsarinställningar; för information om detta, se vår Information om cookies.

6. Vem lämnar vi ut dina personuppgifter till?

Externa bolag som erbjuder tjänster till oss (såsom IT-tjänster) kan få ta del av dina personuppgifter i samband med att de tillhandahåller tjänster till oss. Dessa bolag får endast behandla uppgifterna i enlighet med våra instruktioner och genom avtal säkerställer vi en hög skyddsnivå för dina personuppgifter. Om vi överför dina uppgifter till länder utanför EU/EES, ser vi till att laglig grund finns för överföringen och att lämpliga säkerhetsåtgärder har vidtagits, t.ex. genom att inkludera EU-kommissionens standardavtalsklausuler för dataöverföring (som är tillgängliga på EU-kommissionens webbplats) i de avtal vi ingår med parter som får tillgång till personuppgifter.

Vi kan också komma att lämna också ut uppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller myndighetsbeslut eller till andra bolag om de har ett intresse av eller rätt att ta del av uppgifterna.

7. Dina rättigheter i samband med vår personuppgiftsbehandling

Enligt lag har du följande rättigheter i samband med att vi behandlar dina personuppgifter:

 • Rätt att få information om, och kopia på, de uppgifter som behandlas
 • Rätt att få uppgifter rättade och/eller raderade
 • Rätt att begära att vi begränsar vår behandling (t.ex. inte skickar marknadsföring)
 • Rätt att begära att vi överför dina personuppgifter till ett annat bolag
 • Rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter
 • Rätt att återkalla ditt samtycke (detta påverkar dock inte lagligheten av den behandling som gjorts med stöd av ditt samtycke innan detta återkallades)
 • Rätt att invända till tillsynsmyndighet om du anser att vår behandling inte sker i enlighet med lag

Vissa av rättigheterna ovan gäller bara i vissa situationer. Om du skulle vilja utöva någon av dessa rättigheter ber vi dig kontakta oss via kontaktuppgifterna ovan.

8. Uppdateringar av denna policy

Vi kan komma att ändra eller uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan. Eventuella ändringar av denna integritetspolicy träder i kraft när den ändrade integritetspolicyn har publicerats på våra plattformar. Vid ändringar som vi anser är betydande och kräver ditt samtycke, kommer vi att informera dig om detta och i förekommande fall be om ditt samtycke.